Thursday, 23 January 2014

Tutorial SUARA RUM

Aplikasi android yang dibangunkan bernama SUARA RUM v2 adalah aplikasi android bagi SUARA RUM generasi yang ke-2 yang dibangunkan dengan lebih ramah pengguna. Dengan tutorial yang ringkas ini di harapkan dapat membantu memudahkan lagi pengunaan aplikasi ini. Tutorial ini boleh juga digunakan untuk rujukan aplikasi INFO SEMASA yang memuatkan beberapa blog maklumat semasa yang perlu dijadikan perhatian.


Gambar 1
Saya mengajak anda untuk melihat kepada gambar 1 diatas, anda akan terjumpa gambaran seperti tunjukkan dibawah:
Gambar 2
Terdapat dua ikon, sebelah kanan berfungsi untuk carian artikel tertentu (gambar 4) dan sebelah kiri ialah bentuk paparan yang hendak digunakan contoh seperti dalam gambar 3.
Gambar 3

Gambar 4
Setelah kita mengetahui fungsi ikon disebelah atas, kita akan beralih mengenali fungsi ikon disebelah bawah. Lihat gambar 5.

Gambar 5
Terdapat 4 ikon iaitu:

  1. All - ALL berfungsi untuk membaca seluruh artikel samada yang telah pernah dibaca atau yang belum.
  2. Latest - Akan memaparkan artikel yang terkini
  3. Unread - Memaparkan semua artikel yang belum dibaca
  4. Star - Membaca artikel yang telah ditandakan. (baca Menandakan artikel yang ingin dibaca/dibuat rujukan)
Menandakan artikel yang ingin dibaca/dibuat rujukan.


Gambar 6
Didalam gambar 6 diatas, perhatikan ada "bintang" seperti gambar 7 dibawah

Gambar 7
Apa yang perlu anda buat ialah apabila artikel tersebut menarik, dan perlu dibuat rujukan dilain hari, anda hanya sentuh "bintang". Tentu apabila anda hendak mencari semula artikel yang menarik itu menjadi satu kesukaran kerana telah banyak artikel baru yang telah diupdate, anda tidak perlu risau untuk mencari artikel tersebut kerana anda telah membuat penanda, apa yang perlu anda lakukan ialah sentuh ikon "star" seperti di gambar 5 diatas, artikel yang telah anda tandakan tadi dapat diperolehi dengan cepat.

[ BERSAMBUNG]